IPORS


WIPO


FTSNS


Nikola Tesla

Nikola Tesla je jedan od najpoznatijih svetskih pronalazača i naučnika u oblasti fizike, elektrotehnike i radiotehnike. Rođen je 10. jula 1856. u selu Smiljan kod Gospića u Lici (danas Hrvatska) u srpskoj porodici, a umro 7. januara 1943. ..


Literetura o Nikoli Tesli

Spisak domaćih i stranih autora koji su
pisali o Teslinim dostignućima i Teslinom
životu.

Izvor spiska je sajt Wikipedia ...

Kontakt

Savez pronalazača Vojvodine
Resavska 5, 21000 Novi Sad
Tel: 021/6350-481 fah:021/6350-948
Tekući račun: 340-2078-98

E-mail: yuinvent@mts.rs
Ukoliko imate bilo kakvo pitanje vezano za rad Saveza pronalazača Vojvodine ili pitanje vezano za vaš radi i istraživanja, možete nam postaviti pitanje putem telefona:

Tel: 021/6350-481 ili na

E-mail: yuinvent@mts.rs