IPORS


WIPO


FTSNS


ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЉИ О АКТИВНОСТИ САВЕЗА ПРОНАЛАЗАЧА ВОЈВОДИНЕ

 

 

    Савез проналазача Војводине је добровољна, невладина струковна организација заснована на слободи удруживања проналазача, њихових удружења и других организација основаних по територијалном или струковном принципу.
  Савез се бави јавним и стручним питањима,циљевима и интересима у области проналазаштва,научно - истраживачке и иновационе делатности.
Чланови смо Савеза проналазача Србије и Светске организације проналазача(IFIA)   
Председник Скупштине Савеза  је проф.др Илија Ћосић.
Председник Управног одбора  Савеза је Анђелко Главашевић.

             Циљеви и задаци Савеза су:

-     организовање и активност иноватора, проналазача,њихових удружења и других физичких и   правних лица заинтересованих за изградњу и унапређење иновационе политике,система и услова који омогућују брже стварање, развој и примену иновација и проналазака који су резултат ефикаснијег коришћења домаћег знања и потенцијала;

      -    заједно са другим научним и стручним организацијама израђује студије, техно- економске анализе, инвестиционе програме,елаборате и пројекте у вези са реализацијом иновацијских и проналазачких решења.

         
Неки конкретне акције и резултати:

Својим деловањем у сарадњи са проналазачким организацијама у општинама Војводине,Регионалним привредним коморама, привредним организацијама, образовним и научним институцијама, остварио је значајну друштвену улогу у афирмацији и развоју проналазаштва и иновацијске делатности у Војводини и у нашој земљи,

Пружа правне и друге стручне савете и услуге на изради техничке документације за заштиту права интелектуалне својине (патент, мали патент, модел, жиг и др.),као и помоћ у реализацији и трансферу проналазака,

 Израда техно – економских анализа и инвестиционих програма и бизнис  планова за поједине иновације и проналаске,

Организација наступа наших проналазача и младих талената на међународним такмичењима и сајмовима иновација у Бриселу, Питсбургу, Женеви, Нирнбергу, Брну, Софији, Москви, Пловдиву, Варни, Будимпешти, Барселони,Сеулу-Ј.Кореја,Јаши-Румунија,Бањалуци,Згребу,Илоку,Скопљу и др;

Организатор и суорганизатор више домаћих и међународних симпозијума и научних скупова на тему интелектуалне својине, иновација, проналазаштва и коришћења патентних информација у технолошком развоју, алтернативни извори енергије,енергетска ефикасност,заштита животне средине и сл.

  Издато је десетине публикација, каталога, зборника радова на српском и   енглеском језику из области инвентивне делатности,
Издате књиге: «Пут у иновацијско друштво»,»Међународни водич за проналаске»,»Нова Теслина биографија»,»Тесла почасни грађанин Новог Сада»,»12 октобар-Теслин најдражи дан у животу»и  др.

 Многи наши проналазачи – чланови носиоци су највиших мђународних признања  за  иновацијска достигнућа на највећим смотрама проналазаштва у свету,

Савез је за своју активност, афирмисање и развој проналазаштва у земљи и региону награђен високим међународним признањима од институција и организација у Европи,Америци,Русији,WIPO-Светска организација за интелектуалну својину,IFIA-Светска организација проналазача и др.,

Посебно признање је награда WIPO – велика златна медеља, која је установљена пре 10 година и сваке године се додељује на  Тесла фесту за изузетан проналазак,

Један од најуспешнијих програма који се реализује у организацији Савеза проналазача Војводине, је Међународни фестивал иновација, знања и стваралаштва Тесла фест,који ове године слави 25-ти јубилеј, чији су покровитељи: Републичка и Покрајинска Влада,  Завод за интелектуалну својину Србије, Град Нови Сад и Савез проналазача Србије.