POCETNA STRANICA

Tesla

Kontakt

TESLA FEST PROGRAM

U Novom Sadu se odražava tradicionalni 33. Međunarodni festival inovacija, znanja i stvaralaštva TESLA FEST 2019, od 12. do 15. oktobra, pod pokroviteljstvom Vlade Republike Srbije, Vlade AP Vojvodine, Grada Novog Sada sa sledećim programom:

  • Izložba inovacija, pronalazaka, novih proizvoda i tehnologija
  • Izložba industrijskog dizajna, žigova, oznaka geografskog porekla i robnih marki
  • Takmičenje-smotra tehničkog stvaralaštva, "Inovacioni potencijali mladih"
  • Međunarodni stručni skup o inovacijama i intelektualnoj svojini pod pokroviteljstvom svetske organizacije za intelektualnu svojinu (WIPO)
  • Kulturni sadržaji
  • Dodela nagrada i priznanja
  • Tesla Fest
  • Tesla Fest

Svake godine svoje pronalaske, inovacije, nove proizvode, tehnologije i projekte izloži preko 500 individualnih pronalazača, mladih talenata, studenata, preduzetnika, škola, fakulteta, instituta i preduzeća iz zemlje i inostranstva.

Na TESLA FEST-u su do sada učestvovali pronalazači i izlagači iz više od 25 zemalja sveta. Međunarodni žiri najuspešnijim učesnicima dodeljuje zlatne, srebrne i bronzane plakete sa likom Nikole Tesle i Gran pri TESLA FEST-a.

Na TESLA FEST-u će Svestska organizacija za intelektualnu svojinu (WIPO) dodeliti priznanja najuspešnijim pronalazačima.

TESLA FEST se održava 33 godinu i prerastao je u značajan privredni, naučni, kulturni događaj u zemlji i regionu gde se afirmišu inovacije, pronalazaštvo i intelektualna svojina kao važan faktor naučnog, kulturnog, ekonomskog i tehnološkog razvoja.

TESLA FEST doprinosi uspostavljanju konkretnih poslovnih aranžmana i bržoj komercijalizaciji pronalazaka i drugih pronalazačkih zamisli.

Organizator TESLA FEST-a: Savez pronalazača Vojvodine.
Medijski pokrovitelj: JMU RTV Vojvodine.

  • Tesla Fest
  • Tesla Fest
Partneri